“ในประเทศญี่ปุ่นขณะนี้กำลังมีการพิจารณาวาระของการเกิดมี “คาสิโน” ครั้งแรกในประเทศ ซึ่งเป็นรีสอร์ทแบบผสมผสานครบวงจร ซึ่งในสภาเมืองโอซาก้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา” นี้มีการพูดคุยกันของเจ้าหน้าที่และตัวแทนบ้านเมืองเกี่ยวกับเงื่อนไขการสร้างว่าจะมีจำนวนกี่ที่ในแต่ละเมืองและการมองถึงปัญหาที่จะตามมาของการเล่นของประชาชน ทางประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการจัดตั้งคณะผู้พิจารณาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับกรณีการมองถึงพื้นที่และเมืองที่เหมาะสมที่จะสร้าง ซึ่งจะมีการเดินทางไปทั่วประเทศญี่ปุ่นยังเมืองใหญ่ๆและเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการทั้งหมดจากชาวเมืองและผู้นำชุมชนในเมืองนั้นๆ โดยทั้งหมดนี้เป็นการทำเพื่อธุรกิจในอนาคตและจะทำอย่างไรให้ทั้งชุมชนและนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสะดวก โดยที่มีแนวโน้มจะได้รับการอนุมัติแล้วขณะนี้มีอยู่สองแห่งสองเมือง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รัฐกำลังทำหน้าที่เพื่อขั้นตอนการอนุญาตการก่อสร้างและจัดหาเจ้าของธุรกิจที่เหมาะสมที่สุดเข้าร่วมธุรกิจในครั้งนี้  มีหลายฝ่ายได้คาดการณ์ว่าสำหรับเมืองโอซาก้านั้นเป็นอีกเมืองที่สำคัญที่จะได้รับการสนใจจากเจ้าของธุรกิจที่จะเข้ามาทำธุรกิจรีสอร์ท “คาสิโน” ในเมืองนี้ และนอกจากนั้นเมืองโอซาก้านั้นเป็นเมืองที่กำลังอยู่ในการเสนอชื่อเข้าเพื่อเปนเจ้าภาพงานมหกรรมเวิร์ลเอ็กซ์โป ที่กำลังแข่งขันที่จะเป็นเจ้าภาพอยู่ในขณะนี้กับหลายเมืองชั้นนำของโลกเช่น ปารีส ฝรั่งเศส บากู อาเซอร์ไบจาน เปนต้น ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกกันในปีหน้า และงานเวิร์ลเอ็กซ์โปจะจัดขึ้นในปี 2025 นั่นเอง  ทางนายกเมืองโอซาก้า อิชิโร มัทสุอิ กำลังทำงานอย่างหนักสำหรับการทั้งเตรียมตัวเพื่อเสนอชื่อเข้าเป็นเจ้าภาพงานเวิร์ลเอ็กซ์โปและการจัดตั้งรีสอร์ทในเมืองของเขา ซึ่งสถานที่ที่ได้รับการคาดการณ์ในเขตเมืองโอซาก้านั้นน่าจะเป็นเกาะยูเมชิมะ ที่เป็นอีกสถานที่ที่จะวางไว้เป็นสถานที่จัดงานเวิร์ลเอ็กซ์โปและมีก่อตั้งรีสอร์ทขึ้นด้วยเช่นกัน สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเจ้าภาพงานเวิร์ลเอ็กซ์โปนั้นน่าจะเป็นการสื่อถึงเมืองที่มีศักยภาพที่จะจัดงานใหญ่และยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของเมืองและยังผสมผสานเทคโนโลยีของโลกปัจจุบันไว้ด้วย ซึ่งมีหลายฝ่ายมองว่ารีสอร์ทที่กำลังจะสร้างนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งความต้องการที่คณะกรรมการคัดเลือดนั้นจะนำมามองว่าเป็นอีกหนึ่งความลงตัวของความทันสมัยและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกัน  ซึ่งมีหลายฝ่ายมองว่าจะเป็นการแสดงให้กับชาวโลกได้เห็นว่าเมืองโอซาก้านั้นพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพงานเวิร์ลเอ็กซ์โปมากเพียงใดหากได้พิจารณานวัตกรรมของรีสอร์ทแห่งนี้เข้าไปด้วย อย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับการที่จะมีการเล่นการพนันในประเทศเป็นครั้งแรกนั้นก็มีหลายฝ่ายที่ยังให้ความเป็นห่วง โดยกลุ่มผู้เยียวยาผู้ติดยาเสพติดและเสพติดการพนันก็ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีก็เสนอว่าจะต้องมีการควบคุมการเล่นในหนึ่งสัปดาห์และรายเดือนของชาวญี่ปุ่นเอง ซึ่งจะเป็นตัวกรองเพื่อลดความเสี่ยงการเสียงพนันจนเกิดปัญหาอีกมากมายตามมาในสังคม โดยรัฐบาลจะมีมาตรการในการจำกัดการเข้าเล่น และการใช้จ่ายเงินในต่อครั้ง และยังจำกัดการเข้าเล่นเป็นเวลานานเกินไป และยังมีการสร้างหน่วยงานที่ทำงานอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพเพื่อไว้ป้องกันและช่วยเหลือผู้มีปัญหาจากเรื่องการพนัน คาดว่าไม่เกินปีหน้าที่จะถึงคงจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ของรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับการรองรับรีสอร์ทแห่งแรกของประเทศ

ใช้บริการเว็บไซต์ “คาสิโน” ได้อย่างเต็มที่ได้เลย